Tuesday, March 21, 2017

6. nädal

Selle nädala teemaks oli intellektuaalsed õigused ja täpsemalt oli vaja tutvuda Rick Falkvinge ja Christian Engströmi teosest The Case for Copyright Reform teise peatükiga. Nende arvates seadused ja reeglid, mis sätestavad intellektuaalõigusi vajavad kohest reformi. See põhineb tõdemusele, et inimeste õigus privaatsusele peaks olema olulisem kui mistahes ettevõtte õigus teenida kasumit.

Reformi korraldamiseks kajastati teoses ideid, hõlmamaks erinevaid aspekte intellektuaalõigustest. Nõustun mõttega, et 70 aastat alates autori surmast on autoriõiguste kehtivuse kohta liiga pikk periood. Sisuliselt võib see tähendada autoriõigust vähemalt 70 aastat aga väga lihtsalt ka üle 100 aasta. Teosega tegemisega seotud kulud peaksid end märgatavamalt kiiremini ära tasuma. Võrdluseks patentide pikkus on enamasti 20 aastat aga on ka lühema perioodiga patente. Just patentidega võrreldes tundub intellektuaalsete õiguste kehtivusaeg ebamääraselt pikk. Samas, kas need perioodid, mida nemad oma teoses mainisid (kaitse kuni 20 aastat, mis eeldab viit aastat pärast teose loomist andmete registrisse kandmist) on kõige paremad/õigemad, ei oska ma hinnata.

Autoriõiguste omaniku tuvastamisega seotud probleemidest ei ole ma varasemalt lugenud, aga arvan, et registri loomine oleks mõistlik. Esiteks võimaldaks see eristada juhtumid, kus autoriõigusega kaasnevast teose kasutamise tasust on loobutud või juhtumeid, kus seda tasu soovitakse siiski saada. Teiseks võimaldab see kiirelt ja mugavalt tuvastada õiguse omaniku, aidates kokku hoida tuhandeid tunde inimeste tööaega vajaliku info kätte saamiseks, aga ka hilisemaid probleeme seoses autoriõigustega kaetud teoste kasutamisest.

Täpsustust vajaks minu hinnangul ka piir mittekommertsliku ja kommertsliku teose kasutamise vahel. Teoses on jäetud see sellisesse olukorda nagu hetkelgi, et kohtutel on võimalik otsustada. Kuigi näitena oli toodud remixid Youtubes või ka paroodiate tegemine, siis tegelikult on võimalik ka tavaliste videotega lõpuks teenida raha, kui videod saab piiravalt populaarseks.


Kiiresti muutuvas maailmas jäävad seadused ja reeglid paratamatult innovatsioonile jalgu seda pidurdades, kuid probleemide tekkimisel on oluline nendega tegeleda. Vaevalt, et me sooviksime tegelikult teada kui palju inimesi Eestis või Euroopas oleks võimalik tegelikult hetkel kehtivate seaduste alusel kriminaalkorras karistada.

No comments:

Post a Comment